dobrze [źle i in.]


dobrze [źle i in.]
dobrze [źle i in.] {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}z oczu patrzy {{/stl_13}}{{stl_7}}'dzięki wyrazowi oczu ktoś wywiera pozytywne lub negatywne wrażenie, przychylnie lub nieprzychylnie usposabia do siebie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wpuściłam go, bo mu dobrze z oczu patrzyło. Niby prawdę mówi, ale źle mu z oczu patrzy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • dobrze [źle] [i syn.] wchodzi — {{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}dobrze [źle] [i syn.] wchodzi {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}{{stl 22}}do głowy {{/stl 22}}{{stl 7}} jakieś informacje, wiadomości dobrze (źle) są przez kogoś przyswajane; ktoś łatwo (trudno) czegoś się uczy :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć dobrze [źle] w głowie — {{/stl 13}}{{stl 7}} być osobą normalną (nienormalną), zrównoważoną (niezrównoważoną) umysłowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jeśli masz dobrze w głowie, nie zdecydujesz się na ten wyjazd. Trzeba mieć źle w głowie, żeby tak robić. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • źle — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., gorzej {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nie tak, jak należy; niezgodnie z jakimiś regułami, zasadami; nieprawidłowo, niedobrze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Źle coś obmyślić, zorganizować,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobrze — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., lepiej {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zgodnie z wymaganiami; umiejętnie, trafnie, prawidłowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dobrze wypełnić kwestionariusz. Dobrze coś zakwalifikować. Ktoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być dobrze [mile, źle i in.] widzianym — {{/stl 13}}{{stl 7}} być chętnie (niechętnie), dobrze (źle) przyjmowanym gdzieś, cieszyć się jakąś opinią; być chętnie akceptowanym (nietolerowanym) przez kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jako literat był dobrze widziany w wielu zamożnych domach.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być utrzymanym dobrze [i syn.] źle [i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś jest zadbane, dobrze prowadzone lub prowadzone źle, zaniedba ne, zapuszczone itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dom, ogród, pokój jest dobrze, znakomicie, starannie (źle, niestarannie) utrzymany. Świetnie, fatalnie utrzymana… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • (jest) wysoko [dobrze, nisko, źle] notowany — {{stl 8}}{ktoś} {{/stl 8}}(jest) wysoko [dobrze, nisko, źle] notowany {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś cieszy się dobrą (złą) opinią (głównie jako specjalista w danym zakresie), jest wysoko (nisko) oceniany : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być wysoko notowanym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być — ndk jestem, jesteś, są, będę, będziesz, będą, bądź, był I w funkcji samodzielnej «zajmować pewne miejsce w rzeczywistości» 1. «mieć byt, istnieć, żyć» Cichy, jakby go nie było. Pomnik jest do dzisiaj. Nie było cię jeszcze na świecie. Był sobie… …   Słownik języka polskiego

  • życzyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, życzyćczę, życzyćczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chcieć dla siebie lub dla kogoś dobrze, źle itp.; pragnąć, żądać, wymagać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szef życzy sobie widzieć cię… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • iść — ndk, idę, idziesz, idź, szedł, szła, szli 1. «przenosić się z miejsca na miejsce, posuwać się stawiając kroki; stąpać, kroczyć; w pochodzie: maszerować» Iść pieszo, piechotą, na piechotę. Iść na palcach. Iść ostrożnie, pewnie, śmiało. Iść na… …   Słownik języka polskiego